ČSLH Pojď hrát hokej
Registrace
Zde si nastavte své přístupové údaje do Coach Managera:

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Zpracovávány budou mé osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození na dobu určitou, a to do doby získání registračního čísla ČSLH. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění registrace v programu Coach Manager.


Potvrzuji, že jsem byl správcem osobních údajů informován o právu na přístup k informacím ohledně zpracování mých osobních údajů a o právu na ochranu svých práv, příp. likvidace svých osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů je z mé strany dobrovolným splněním podmínek pro účely mé účasti v programu Coach Manager.